lek. stom. Michał Stankiewicz

W 2006 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej uzyskałem w 2015r. Specjalizuję się
w chirurgii i implantologii stomatologicznej. Jestem czynnym uczestnikiem licznych kongresów w kraju
jak i za granicą.