Periodontologia

Periodontologia – leczenie przyzębia

Periodontologia jest dziedziną stomatologii skupiającą się na diagnozowaniu i leczeniu problemów przyzębia oraz tkanek które otaczają i znajdują się bezpośrednio przy zębie. Leczenie przyzębia obejmuje takie schorzenia jak: krwawienie dziąseł, odsłonięcie szyjki zębowej, kamień nazębny, próchnica i wiele innych.
Jeśli u Pacjenta występują nieprawidłowości i schorzenia przyzębia, leczenie to jest zadaniem priorytetowym przed każdym innym leczeniem stomatologicznym.

Większość z metod terapeutycznych we współczesnej periodontologii to procedury chirurgiczne, stanowiące niewątpliwie kluczowy etap leczenia, jak:

  • =zabieg sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich
  • =augmentacja dziąsła
  • =pokrycie odsłoniętych powierzchni korzeni zębów (recesji)
  • =wydłużanie korony klinicznej zęba
  • =usunięcie nieprawidłowych przyczepów wędzidełek warg, języka