Radiowizjografia cyfrowa

Radiowizjografia cyfrowa


  • RTG panoramiczne
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG stawów skroniowo-żuchwowych
  • TK RTG panoramiczne
  • TK RTG punktowe
  • TK zatok
  • TK żuchwy lub szczęki
  • TK zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

Wszystkie zdjęcia są wydawane Pacjentowi w formie cyfrowej na płycie CD.