lek. stom. Szymon Gacek

Ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny. Pracowałem w Zakładzie Periodontologii i chorób błon
śluzowych PUM, prowadząc zajęcia ze studentami. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa
Periodontologicznego. Na co dzień zajmuję się kompleksowym leczeniem chirurgiczno-protetycznym.
Stale zwiększam swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach oraz konferencjach.