lek. med. Krzysztof Pakulski

Ukończyłem Wojskowa Akademię Medyczną na wydziale lekarskim w 1990r. Specjalizacje z otolaryngologii uzyskałem 1994r, a następnie w 1999r uzyskałem specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej . Od 2010r objąłem stanowisko ordynatora Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Na co dzień w pracy oddziału zajmuję się chirurgią onkologiczną, traumatologiczną i rekonstrukcyjną. Na potrzeby gabinetu wykorzystuję swoje umiejętności z zakresu chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach oraz konferencjach naukowych.