dr Magdalena Zawirska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu .Specjalista z zakresu protetyki
stomatologicznej . Członek Polskiego Towarzystwa Protetycznego.
Uczestniczka licznych szkoleń oraz konferencji z zakresu implantoprotetyki , protetyki
oraz stomatologii estetycznej, stale podnosząc swoje kwalifikacje.
Głównym centrum jej zainteresowań jest kompleksowe rekonstrukcyjne leczenie
protetyczne ,implantoprotetyczne oraz diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcjonalnych
narządu żucia .
Każdy problem pacjenta traktuje indywidualnie. Rozpatrywane są one wieloaspektowo w
oparciu o doświadczenie i rzetelną wiedzę medyczną .
Jej podejście do pacjenta cechuje się wysokim poziomem empatii oraz precyzyjnym
planowaniem wszystkich etapów leczenia .
Jest to możliwe dzięki współpracy z chirurgami ,ortodontami periodontologamii oraz
lekarzami stomatologii zachowawczej i endodoncji.
Jest lekarzem finalizującym efekt estetycznej przemiany uśmiechu.