dr n. med. Marta Andrych

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w 1997r. W latach 2001-2008 pracowałam jako asystent w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i
Ortodoncji. W 2007 roku na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Ocena krótko i długoterminowa leczenia ortodontycznego aparatami stałymi i ruchomymi” uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. W swojej praktyce zawodowej korzystam z różnorodnych, indywidualnie dobieranych metod korekcji nieprawidłowości zębowych.